To the main content

Egnethetserklæring – og vår løsning

Gir du investeringsråd til ikke-profesjonelle kunder? I samarbeid med Advokatfirmaet Schjødt tilbyr vi en teknisk løsning på dine MIFID II-utfordringer.

Implementeringen av MiFID II i Norge bringer med seg nye krav til rapportering ovenfor ikke-profesjonelle kunder. I samarbeid med advokatfirmaet Schjødt har vi utviklet en rask og enkel løsning som oppfyller minimumskravene til MiFID II for skriftlig egnethetserklæring.

Vår løsning oppfyller følgende mål:

 • Oppfyller minimimumskravene til MiFID II for skriftlig egnethetserklæring
 • Er brukervennlig og effektiv, både for rådgivere, investorer og ledelse
 • Minimere compliancerisiko
 • Har rask implementering
 • Standardisert integrasjoner med mulighet for tilpasninger og justeringer for hvert enkelt foretak

Hvordan ser den ut, og hvordan fungerer den?

I lovforslaget for norsk implementering av MiFID II, som ble lagt frem av Verdipapirlovutvalget 20. januar 2017, stilles det følgende krav til det man kaller egnethetserklæring:

 • Verdipapirforetak skal ved ytelse av investeringsrådgivning til ikke-profesjonelle kunder gi kunden en erklæring om egnethet hver gang det ytes rådgivning
 • Kort oppsummert skal egnethetsdokumentet:
  • Være en sammenfatning (outline) av investeringsrådet og hvordan det er egnet for kunden (svarer til kundens preferanse, mål og andre egenskaper)
  • Gis før gjennomføring av transaksjonen (åpnet for unntak ved bruk av fjernkommunikasjon)
 • Etterfølgende egnethetserklæringer må kun omhandle endringene i porteføljen

Vi har utviklet en løsning som kan kobles opp mot din eksisterende infrastruktur (SuperOffice, Tradex, e.l.), og på den måten sømløst integreres i både rådgivere og kunders dashboard.

Skjermdump fra løsningen, og PDF-dokumentet som løsningen skaper:

Ta kontakt!

Ønsker du mer informasjon om hva vår løsning innebærer? Ta kontakt med oss for en demonstrasjon og en prat.

English-speaker? Here's the information in English.