Laboremus Group

Laboremus-gruppen eier og utvikler selskaper i og utenfor Norge. Med sterk kompetanse innen teknologi har vi siden 1996 utvidet og opparbeidet solid kunnskap og felles verdier på tvers av hele gruppen.

Om Laboremus-gruppen

Under Laboremus-paraplyen finner vi fem selskaper. På Søndre Tåsen Gård i Oslo sitter designbyrået Bøk Oslo AS og utviklingsbyrået Solvr AS. Her befinner også admin-teamet seg, selve ryggraden i Laboremus-gruppen som sørger for alt fra sunn økonomi til trygg kontordrift. I Uganda har vi softwareselskapet Laboremus Uganda Ltd. og finansieringsselskapet Emata Ltd., i tillegg til Walindi Point Ltd. som eier og driver et lite ferieparadis på Nsadzi Island i Victoriasjøen.

Individuelt og i fellesskap gjør disse selskapene det umulige mulig. Formålet vårt er å bidra til vekst gjennom å realisere potensialet i mennesker. At vi nå har delt oss inn i selvstendige enheter gjør det mulig å løfte ambisjonsnivået i hvert selskap og fokusere ikke bare der det kreves, men der vi ser muligheter.

Fellesfunksjonene i Laboremus Group

Daglig leder: Hermund Årdalen (finans, avtaler, faktura)
Kontorsjef: Torun Stokker (kontordrift, innkjøp, regnskap)