Laboremus Oslo AS fisjonerte høsten 2017 ut sin kommersielle virksomhet til to separate foretak:

www.quesnay.com

www.boek.no

Om Laboremus Oslo AS

Laboremus Oslo AS fisjonerte høsten 2017 ut sin kommersielle virksomhet til to separate foretak. Vår virksomhet innenfor FinTech softwareutvikling fortsetter som eget foretak under navnet Quesnay AS. Vår virksomhet innenfor grafisk design og produksjon fortsetter under navnet Bøk Oslo AS.

Laboremus Oslo består som et serviceselskap etter fisjonen og tilbyr sine tjenester på tvers av alle Laboremus-selskapene innen områder som salg, finans, regnskap, systemdrift, kontortjenester, innkjøp osv.

At vi nå har delt oss inn i selvstendige enheter gjør det mulig å løfte ambisjonsnivået i hvert selskap. Vi skal gjennom Bøk og Quesnay satse sterkere og være mer synlige innenfor våre respektive kjernevirksomheter.

Portefølje

Quesnay AS leverer digitale tjenester til bank og finans. Med over 15 års erfaring i finansbransjen er Quesnay en pålitelig samarbeidspartner for etablerte finansforetak og det voksende nordiske fintech-miljøet. Selskapet har sine lokaler på Tåsen i Oslo og er 100 % eid av Laboremus Oslo.

Bøk Oslo AS leverer design og tekniske helhetsløsninger til norske utgivere. Leveransene er tuftet på lidenskap for faget og høye kvalitetskrav til sluttproduktet. Selskapet samarbeider tett med alle de største forlagene i landet, og har gode kunderelasjoner også til mindre aktører og tidsskriftredaksjoner. Selskapet har sine lokaler på Tåsen i Oslo og er 100 % eid av Laboremus Oslo.

Laboremus Uganda AS tilbyr de samme løsningene som Quesnay i et voksende, øst-afrikansk marked. Selskapet samarbeider også tett med Quesnay på utvikling av innovative løsninger for innen FinTech. Selskapet er lokalisert i Kampala, Uganda og er 60 % eid av Laboremus Oslo.

Epicentrum D.O.O. spesialiserer seg på utvikling av større websystemer i EPiServer og samarbeider tett med Quesnay på den typen prosjekter innenfor finanssektoren. Selskapet er lokalisert i Beograd, Serbia og er 49 % eid av Laboremus Oslo.

Kontakt

Laboremus Oslo AS
Tåsenveien 71, 0873 Oslo
post@laboremus.no
+47 22 98 98 98