To the main content

.NET utviklere

Vi søker to systemutviklere, med stor interesse for finans, spesielt innen data- og informasjonsstyring. Som en del av vårt DIM-team (Data and Information Management), kan vi tilby deg et miljø bestående av flinke og engasjerte folk, hvor utviklere, prosjektleder, rådgivere og kunder jobber tett sammen.

Produktet Construo er kjernen i DIM-teamet. Din kompetanse og kreativitet trengs for å gjøre produktet enda bedre og enda mer relevant for finansverdenen og dens mange behov. Er du rå på integrasjoner og ser stor glede i å presentere tunge data på en brukervennlig måte, er du akkurat den vi leter etter. Produktet Construo er et levende produkt, som utvikles i samarbeid med kunder, for å sikre at vi hele tiden leverer relevant funksjonalitet. Din kode vil med andre ord løse konkrete problemer og gjøre arbeidsdagen enklere for mange mennesker. Dette betyr at vi er i en spennende fase, hvor denne versjonen av Construo beveger seg fra løsning til perfeksjonert produkt.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss én senior- og én juniorutvikler. Til seniorstillingen ser vi etter deg som har minst fire års erfaring med utvikling av .NET-baserte web-løsninger i team. Omfattende kunnskap på ASP.NET, C#, MVC og SQL er et krav, og det forventes at du har god erfaring med frontend-teknologi (HTML5, CSS3, JavaScript), samt biblioteker som jQuery. Vi kommer til å involvere deg i møter og workshops med kunder og tredjeparter, så det er viktig at du er komfortabel med dette.

Vi forventer at du enten har erfaring eller formelle kvalifikasjoner innen finans og/eller forsikring. NPV, IRR, ROI og andre basisbegreper er noe du bør ha hørt om før, og det er en stor fordel om du har grunnleggende kunnskap om selskapsrett. Vi håndterer flere juridiske aspekter for våre kunder og en interesse og grunnleggende forståelse for juss vil bli satt stor pris på.

Du må også ha glede av å finne gode pragmatiske løsninger (i skjæringspunktet «time-to-market», ytelse og vedlikeholdbarhet), samt å kunne veilede andre utviklere på hvordan tilleggsfunksjonalitet best mulig bygges inn i løsningen. Vi forventer med andre ord et stort eierskap til produktet, samt en vilje til å sette seg inn i en eksisterende løsning, som kan og skal forbedres over tid.

Det er et pluss hvis du i tillegg har erfaring med mobil-app-utvikling, software-arkitektur, analyse av data, tredjepartsintegrasjoner og warehousing, eller arbeid i internasjonale miljøer.

Til juniorstillingen søker vi deg som er engasjert og lidenskapelig opptatt av kode og arbeid i team. Du må kunne .NET og ha kjennskap til teknologiene nevnt i ovenstående avsnitt, samt ha interesse for nevnte finansaspekter.

Arbeidsspråket internt i Laboremus er engelsk, men det er vel så viktig at du er flytende i norsk, muntlig og skriftlig, da din kommunikasjon direkte med norske kunder og tredjeparter er essensiell.

Hvordan vi jobber

I Laboremus jobber vi i team og etter smidig prosjektmetodikk. Vi bruker prosjektstyringsystemet JIRA, men setter menneskelig interaksjon høyt på agendaen.

Som seniorutvikler på DIM-teamet, vil du til tider være ansvarlig for å følge opp Laboremus sitt team i Uganda, som bidrar løpende til utviklingen av Construo. Laboremus har et eget utvekslingsprogram, der ansatte er utplassert i det andre selskapet. I motsetning til andre outsourcingskonfigurasjoner er Laboremus Uganda Ltd. et datterselskap av Laboremus, som jobber som en integrert del av organisasjonen. Dette betyr at både kultur og infrastruktur deles, noe som letter samarbeidet betydelig. Det vil kunne forekomme tjenestereiser til Uganda. Derfor vil et ønske om å utvide egen horisont, samt å å ta på seg spennende mellommenneskelige utfordringer, være et pluss.

Internt i firmaet deler vi kunnskap og erfaringer ved jevnlig kompetanseutveksling, og ønsker å bli bedre på å dele denne kunnskapen utenfor firmaets vegger. Vi forventer ikke at du vil gjøre presentasjoner for et stort publikum, men det forventes at du er interessert i å lære og er ivrig etter å dele din kunnskap med andre.

Sist, men ikke minst, er det viktig at du kjenner deg igjen i Laboremus sine fem samarbeidsverdier: Engasjement, inkludering, positivitet, ydmykhet og åpenhet.

Praktisk info

Søknad sendes til COO Marius Koestler på marius@laboremus.no. Har du ytterligere spørsmål til stillingen, kan han også kontaktes på mobil 900 21 724.

Søker du på seniorstillingen forventer vi:

  • CV
  • Søknadsskriv
  • Minst tre referanser med kontaktinformasjon.
  • Referanser på gjennomførte prosjekter (valgfritt). Konfidensialitetserklæring kan innhentes hos oss om nødvendig.

Søker du på juniorstillingen forventer vi:

  • CV
  • Søknadsskriv
  • Minst to referanser. Ikke nødvendigvis faglig relatert.
  • Siste akademiske resultater. Legg gjerne ved forklaring ved behov.
  • Referanser på gjennomførte prosjekter (valgfritt). Disse behøver ikke være direkte faglig relatert. Konfidensialitetserklæring kan innhentes hos oss om nødvendig.

Søknader blir vurdert fortløpende.

Vi ser frem til å lese søknaden din!